Visans Vänner i Finland


Portalen för Visans Vänner-föreningarna i Finland

Visans Vänner i Helsingfors arrangerar regelbundet visträffar, öppen scen, konserter och vismiddagar i huvudstadsregionen. Sommartid turnérar vi även runtom i Nyland, ofta i samarbete med lokala krafter!

Hemsidan | Facebook | Instagram

Visans Vänner i Östnylands flaggskepp är de årligen återkommande konserterna Höstvisan i Pellinge och Liljevisan i Liljendal. Medlemmarna samlas också regelbundet för knäppaftnar.

Hemsidan | Facebook

Visans Vänner i Västnyland träffas en gång i månaden hemma hos medlemmarna för knäppafton. Välkommen med!

Facebook

Visans Vänner i Hangö arrangerar varje sommar en Nordisk Visfest i Hangö! Därtill samlar vi medlemmar och visintresserade till mindre evenemang!

Hemsidan | Facebook

Visans Vänner i Åbo arrangerar visevenemang och konserter i Åbo med omnejd.

Hemsidan | Facebook

Nordiska vislänkar